Okręgowy Kapitanat Sportowy ZO PZW w Przemyślu
http://www.2561.pzw.org.pl

Komunikaty

Zapytanie ofertowe

Komunikaty | 2021-09-29 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

 

Przemyśl, dnia 28.09.2021r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z podaniem ceny jednostkowej brutto za 1 kg na zakup materiału zarybieniowego: jaź – kroczek

 

Zakup materiału zarybieniowego realizowany jest w ramach zadania: „Zabiegi na rzecz czynnej ochrony gatunkowej ichtiofauny w ekosystemie rzeki San, w obszarze „Natura 2000 – Rzeka San PLH 180007” dla stworzenia warunków do przywrócenia zasobów ichtiofauny, rozmnażania i rozprzestrzeniania zagrożonych jej gatunków i zapewnienia różnorodności biologicznej, w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody”

 

W cenę winien być wkalkulowany koszt transportu.

Oferowany materiał zarybieniowy w dniu odbioru ma posiadać aktualne badania weterynaryjne.

 

Oferty prosimy składać w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia na adres e-mail: pzwprzemysl@poczta.onet.pl lub na adres siedziby Zamawiającego

 

Zamawiający:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu

ul. Chopina 15 A

37-700 Przemyśl

REGON 0000026237

NIP 795-12-71-452

Załączniki