Okręgowy Kapitanat Sportowy ZO PZW w Przemyślu
http://www.2561.pzw.org.pl

Komunikaty

Interpretacja przepisów w sprawie w sprawie zabierania ryba łososiowatych na obwodach rybackich rzeki San nr 6 oraz nr 7.

Komunikaty | 2021-10-04 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

 

Interpretacja przepisów w sprawie w sprawie zabierania ryba łososiowatych na obwodach rybackich rzeki San nr 6 oraz nr 7.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu informuje, że zgodnie z Uchwałą ZO PZW w Przemyślu nr 11/2019 z dnia 17.12.2019r. w sprawie zakazu zabierania wszystkich ryb łososiowatych na odcinku rzeki San nr 6 od potoku Baryczka do 1100 m poniżej ujścia potoku Harta ( tzw. Pod Łachem) oraz Uchwały ZO PZW w Przemyślu nr 13/2020 w sprawie zabierania wszystkich ryb łososiowatych na całym odcinku rzeki San nr 7 tj. od ujścia potoku Stupnica do ujścia rzeki Wisznia w związku z w/w Uchwałami informujemy, że w skład gatunkowy ryb łososiowatych wchodzi również pstrąg tęczowy.

Pstrąg tęczowy według przepisów jest gatunkiem nierodzimym a nie gatunkiem obcym inwazyjnym wpisanym na zamkniętą listę gatunków inwazyjnych. W Polsce postępowanie z gatunkami inwazyjnymi reguluje art. 120 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 poz. 627 z późn. zm.), zabraniając wprowadzania ich do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w nim. Za gatunki inwazyjne w Polsce uznaje się te, które wymienione są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. W związku z w/w przepisami Okręg PZW w Przemyślu może na podstawie Uchwał i kompetencji wprowadzić zakaz zabierania gatunków nierodzimych w tym pstrąga tęczowego na terenie swojej działalności.